Onze dienstverlening

Uitvoeren van Consultancy

De consultants van TQMS hebben al diverse bedrijven en instellingen geadviseerd en begeleid bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem conform de internationale ISO 9000 normen voor kwaliteitsborging, de ISO14001 normen voor milieuzorg, de OHSAS 18001 normen voor een zorgsysteem voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. De laatste jaren wordt er ook regelmatig gebruik gemaakt van de ISO20000 normen voor Service Management in de ICT (ITIL gebaseerd) en de ISO27001 normen voor informatie beveiliging. Daarnaast is voor een aantal bedrijven in de zorgsector een kwaliteitssysteem opgezet, geïmplementeerd en succesvol gecertificeerd, gebruikmakend van de HKZ richtlijnen en de certificatietoets voor Arbodiensten. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd conform een op te stellen projectplan.

Technisch beheren van kwaliteitssysteemdocumentatie

Het beheren en onderhouden van kwaliteitssysteemdocumentatie blijkt in de praktijk voor veel bedrijven en instellingen een groot probleem. Dit komt voornamelijk door onvoldoende gerichte ervaring en/of omdat er gebruik wordt gemaakt van conventionele, soms ook tekstverwerking methodieken. TQMS biedt bedrijven voor deze problemen een oplossing door de documentatie te herstructureren in een logische vorm, conform de dagelijkse processen, en door het vast te leggen met behulp van een softwarepakket. Hierdoor wordt de hoeveelheid papier aanzienlijk teruggebracht en het onderhoud tot een minimum beperkt. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd conform een op te stellen serviceplan.

Beheren van kwaliteitssystemen

Ook dit deel van onze dienstverlening kan voor u van toepassing zijn. Het gaat een stap verder dan het technisch beheer, dat hiervoor aan de orde is geweest. Naast het beheer van de documentatie kunnen wij namelijk ook uw gehele kwaliteitssysteem beheren. Deze dienst is gebaseerd op vaste afspraken voor het technisch onderhoud van de documentatie, maar ook voor het uitvoeren van interne audits, het coördineren van een directiebeoordeling van het managementsysteem en het doorvoeren van verbeteringen en/of wijzigingen. De afspraken worden vastgelegd in en uitgevoerd conform een beheerplan.

Detacheren van medewerkers

Indien een bedrijf of instelling geen kwaliteitsfunctionaris heeft voor het opzetten, invoeren of beheren van het kwaliteitssysteem, kan TQMS op een tijdelijke basis een ad interim kwaliteitsmanager of -coördinator detacheren.

Medewerkers

TQMS bv
Ten Holter Quality Management Services
Akelei 41
4007 TC Tiel
T (0344) 653 127
E info@tqms.nl